Kontakt

Historien bag Baldershave


Gården Baldershave er vores hovedejendom og har været i slægtens eje siden 1877, hvor Søren N. Søndergaard (1829-1916) og hans hustru Maren (1828-1910) erhvervede den.

 

Dengang så stedet umiddelbart ikke særlig frugtbart ud – det var nærmest hede.

Men de gik straks i gang med at plante og anlægge have, fiskedamme og stier der snoede sig gennem bakker og nybeplantet bøgeskov. Dammene, kærlighedsstien og mange af træerne de plantede dengang, præger i dag stadig haven på Baldershave og den tilhørende skov. Gården var på ca. 35 hektar og dette drev de ved siden af Sørens store lidenskab for gartneri og anlæggelse af haven. Hans virke for plantesagen medførte, at han i 1905 modtog det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Sølvbæger.

 

I 1909 overtog August Søndergaard (1870-1938) Baldershave sammen med sin hustru Mariane (1881-1968). De påbegyndte så småt en mere intensiv drift af landbruget. Og som de fleste landbrug dengang, var der en blandet sammensætning af dyr – heste, grise, køer og får. I 1928 fik man selvbinder på gården og i 1935  blev der bygget et nyt stuehus - det samme som står gården i dag.

 

I 1938 overtog Søren Søndergaard (1910-2000) gården, efter at være blevet gift med Martha (1913-2009) 2½ måned forinden. Samme år døde August Søndergaard. Noget af det første de gik i gang med, var at få drænet jorden. Blandt andet var ”Vestermarken” Sørens store lidenskab. Marken stod ofte under vand og var derfor svær at dyrke. Men han drænede den og resultatet blev, at avlen steg betragteligt. De gamle drænrør ligger der stadig i dag, og fungerer upåklageligt. Gården fik i 1939 installeret elektricitet.

Efterhånden fik Søren andre interesser. Udover en del lokale hverv blev han valgt til byrådet og senere amtsrådet. 

 

I 1976 kom tiden til et nyt generationsskifte - Leif Søndergaard overtog ejendommen, og Martha og Søren flyttede til Give. I 1978 blev der bygget ny farestald til en besætning på 110 søer, der senere blev udvidet til 220 søer. I 1998 blev der udvidet til 350 søer og i 2007 til 900 søer.

Der er ligeledes tilkøbt jord så ejendommen Baldershave i dag er på 95 hektar.

 

Haven som i sin tid blev anlagt af Søren N. Søndergaard er udvidet med yderligere en dam og rummer i dag de store bøgetræer der i sin tid blev plantet af Søren N. Søndergaard - gårdens 1. generation. 

 

Gårdens 5. generation, Ingebeth Lundgaard-Karlshøj og Søren Søndergaard, bor i dag på den nærliggende Kobberbølgaard sammen med deres tre sønner Aksel August, Ejnar og Svend.

 

Læs mere om hvor vi er lige nu, driftsmæssigt, og find et hurtigt link til vores Facebook side - lige her.

Vi vil gerne vise vores landbrug frem!

Vi har indimellem besøg af børnehaver, skoler og virksomheder, som gerne vil se hvordan vi driver vores landbrug, høre mere om historien bag vores familie eller bare gerne se vores grise.


Har du lyst til at besøge os, så skriv gerne en email til Søren, så vi kan snakke om hvad der er muligt.

Ledige stillinger


Vi har pt. ingen ledige stillinger

Kontakt


Har du spørgsmål, en uopfordret ansøgning eller drejer det sig om en tredje ting, så er du velkommen til at kontakte os.

Søren Søndergaard

Mobil:    20487713

Email:    soren@baldershave.dk


Leif Søndergaard

Mobil:    20258224

Email:    Baldershaveleif@hotmail.com

 

 

 

Baldershave

Førstballevej 45

7321 Gadbjerg

 

Copyright © All Rights Reserved