Landbruget

Vi ser vores samlede landbrug som én enhed - uden den ene del kører den anden del ikke optimalt. Vi forsøger derfor konstant at optimere på den samlede værdikæde. Det betyder lige fra kornet bliver sået på marken, til grisen forlader gården, til vores slagteri Danish Crown - alt dette gør vi ikke uden samtidig at have et centralt fokus på vores fantastiske team af dygtige medarbejdere, vores relationer til omgivelserne og den skønne natur vi bor.

Vores landbrug har i dag to primære produktionsgrene - grise og planteavl. Herover går tiden dog også med andre ting som også fylder en stor del af vores hverdag. Det er blandt andet vores kødkvæg, naturpleje, skovbrug og udlejningsejendomme

Grise

Vi har 1100 søer på Baldershave, og feder selv alle grisene herfra til slagtning på ejendomme lige rundt om os, som vi enten ejer eller lejer. Alle vores grise slagtes hos Danish Crown.

Hele vores griseproduktion er godkendt til UK produktion, hvilket betyder at størstedelen af vores slagtede grise, ender på det britiske marked.

Planteavl

Vi driver 925 ha jord inkl. de græsningsarealer vi har til kødkvæget. Al jorden drives under princippet af reduceret jordbehandling, så vores plov kom på pension for år tilbage.

Vi producerer primært selv korn til at fodre vores grise med, og derudover indkøber vi en del lokalproduceret korn fra dygtige kollegaer på egnen.

Vi indvejer og lagrer en stor del af kornet på Lindeballe Mølle, som vi erhvervede i 2017.

Kødkvæg

Grundet det kuperede område vi bor i, har vi også en kødkvægsbesætning på 40 køer med dertilhørende opdræt, der afgræsser de marker der grundet bakkerne eller naturudpegninger er udlagt i græs.

Vores kalve er godkendt under mærket 'dansk kalv', og de af vores køer og kalve der slagtes, slagtes af Danish Crown.

Læs mere om hvor vi er lige nu, driftsmæssigt, via vores facebook side.