Skov

Vi har 75 hektar skov - blandet løv og gran.

Vi arbejder kontinuerligt på at skoven er vedpasset, hvilket betyder at der løbende fældes, men samtidig genplanter vi, ikke mindst til gavn for dyrelivet.

Jagt

Vi driver selv jagten på det meste af jorden, men en del er også lejet ud.

Da det betyder meget for os at bidrage til en sund bestand af vildt i naturen, er der udover jagtloven nogle lokalt vedtagne rammer i området som vi er en del af. Lejere af jord eller skov skal som en del af lejen ligeledes følge disse rammer.

Du er velkommen til at rette henvendelse, hvis du er interesseret i at leje jagt.